<rt id="6xf8v"></rt>

       <rt id="6xf8v"></rt>
      1. 小學生作文大全 -> 四年級作文 -> 看月亮

       看月亮

      2.  
      3.  
      4. bàng
      5. wǎn
      6. shí
      7. fèn
      8.  
      9. tài
      10. yáng
      11. cùn
      12. cùn
      13. luò
      14. xià
      15. le
      16. shān
      17. tóu
      18.  
      19.  傍晚時分,太陽一寸一寸地落下了山頭,
      20. huǒ
      21. hóng
      22. de
      23. wǎn
      24. xiá
      25. yìng
      26. zài
      27. tiān
      28. biān
      29.  
      30. hǎo
      31. rán
      32. shāo
      33. de
      34. huǒ
      35. yàn
      36.  
      37. měi
      38. 火紅的晚霞映在天邊,好似燃燒的火焰,美麗
      39. le
      40.  
      41. dàn
      42. zhī
      43. wéi
      44. shí
      45. me
      46.  
      47. zuì
      48. jìn
      49. hěn
      50. huān
      51. zuò
      52. zài
      53. chuāng
      54. qián
      55. 極了。但不知為什么,最近我很喜歡坐在窗前
      56. guān
      57. shǎng
      58. míng
      59. yuè
      60.  
      61. hǎo
      62. xiàng
      63. yuè
      64. liàng
      65. shàng
      66. yǒu
      67. shí
      68. me
      69. jīn
      70. yín
      71. zhū
      72. bǎo
      73. zhù
      74. le
      75. 觀賞明月,好像月亮上有什么金銀珠寶迷住了
      76.  
      77. zǒng
      78. zhī
      79.  
      80. kāi
      81. shǐ
      82. jiàn
      83. jiàn
      84. duì
      85. yuè
      86. liàng
      87. qíng
      88. yǒu
      89. zhōng
      90.  
      91. 我,總之,我開始漸漸對月亮情有獨鐘。
      92.  
      93.  
      94. yǒu
      95. shí
      96.  
      97. yuè
      98. liàng
      99. jiù
      100. hǎo
      101. xiàng
      102. tiáo
      103. wān
      104. wān
      105. de
      106. xiǎo
      107. chuán
      108.  
      109. zhōu
      110.  有時,月亮就好像一條彎彎的小船,四周
      111. dōu
      112. shì
      113. yòng
      114. huáng
      115. jīn
      116. chéng
      117. de
      118.  
      119. zài
      120. hēi
      121. de
      122. zhōng
      123. fèn
      124. wài
      125. yào
      126. yǎn
      127. 都是用黃金砌成的,在漆黑的夜幕中分外耀眼
      128.  
      129. qīng
      130. fēng
      131. chuī
      132. guò
      133. liǎn
      134. jiá
      135.  
      136. huǎn
      137. huǎn
      138. shàng
      139. shuāng
      140. yǎn
      141.  
      142. tóu
      143. nǎo
      144. 。一縷輕風吹過臉頰,我緩緩閉上雙眼,頭腦
      145. huàn
      146. xiǎng
      147. zhe
      148. zhèng
      149. zuò
      150. zài
      151. yuè
      152. liàng
      153. chuán
      154. shàng
      155.  
      156. dài
      157. zhe
      158. áo
      159. 里幻想著自己正坐在那月亮船上,它帶著我遨
      160. yóu
      161. měi
      162. de
      163. wài
      164. tài
      165. kōng
      166.  
      167. tài
      168. kōng
      169. dào
      170. chù
      171. dōu
      172. shì
      173. shén
      174. de
      175. xīng
      176. qiú
      177. 游美麗的外太空,太空里到處都是神秘的星球
      178.  
      179. men
      180. kàn
      181. shàng
      182. xíng
      183. tài
      184.  
      185. yán
      186. liù
      187.  
      188. yǒu
      189. jiào
      190. chū
      191. ,它們看上去形態各異,五顏六色,有叫得出
      192. míng
      193. de
      194.  
      195. gèng
      196. duō
      197. shì
      198. rén
      199. lèi
      200. hái
      201. cóng
      202. wèi
      203. xiàn
      204. guò
      205. de
      206. tiān
      207. wài
      208. lái
      209. 名字的,更多是人類還從未發現過的天外來客
      210. ne
      211.  
      212. jìn
      213. kàn
      214. lái
      215. chū
      216. shén
      217.  
      218. fǎng
      219. shēn
      220. lín
      221. jìng
      222.  
      223. 呢!我不禁看得愈來愈出神,仿佛身臨其境,
      224. xīn
      225. xiǎng
      226.  
      227. zhòu
      228. zhēn
      229. shì
      230. shén
      231. ā
      232.  
      233. zhēn
      234. shì
      235. kàn
      236. zhī
      237. dào
      238.  
      239. 心想:宇宙真是神奇啊,真是不看不知道,宇
      240. zhòu
      241. zhēn
      242. miào
      243. ya
      244.  
      245. 宙真奇妙呀!
      246.  
      247.  
      248. yǒu
      249. shí
      250.  
      251. yuè
      252. liàng
      253. jiù
      254. hǎo
      255. xiàng
      256. shén
      257. de
      258. shì
      259. jiè
      260.  
      261. de
      262.  有時,月亮就好像一個神秘的世界,我的
      263. xiǎo
      264. nǎo
      265. guā
      266. yòu
      267. rěn
      268. zhù
      269. kāi
      270. shǐ
      271. le
      272. huàn
      273. xiǎng
      274.  
      275. mèng
      276. jiàn
      277. xiàn
      278. 小腦瓜又忍不住開始了幻想。我夢見地發現自
      279. fēi
      280. le
      281. lái
      282.  
      283. shēn
      284. biān
      285. dào
      286. chù
      287. dōu
      288. shì
      289. nóng
      290. nóng
      291. de
      292. yún
      293.  
      294. fēi
      295. le
      296. 己飛了起來,身邊到處都是濃濃的云霧,飛了
      297. hǎo
      298. jiǔ
      299.  
      300. biàn
      301. jiàn
      302. jiàn
      303. báo
      304. le
      305.  
      306. ā
      307.  
      308. yuán
      309. lái
      310. lái
      311. dào
      312. le
      313. 好久,霧變得漸漸稀薄了,啊!原來我來到了
      314. měi
      315. de
      316. yuè
      317. gōng
      318.  
      319. 美麗的月宮。
      320.  
      321.  
      322.  
      323. hǎo
      324. piāo
      325. liàng
      326. de
      327. fāng
      328. ya
      329.  
      330.  
      331. qíng
      332. jìn
      333. zàn
      334. tàn
      335.  “好漂亮的地方呀!”我情不自禁地贊嘆
      336. dào
      337.  
      338. pái
      339. pái
      340. zhuàng
      341. cān
      342. tiān
      343. de
      344. guì
      345. shù
      346. shàng
      347. kāi
      348. mǎn
      349. le
      350. jīn
      351. huáng
      352. yín
      353. bái
      354. 道。一排排粗壯參天的桂樹上開滿了金黃銀白
      355. de
      356. guì
      357. huā
      358.  
      359. miàn
      360. fāng
      361. dōu
      362. màn
      363. zhe
      364. guì
      365. huā
      366. dàn
      367. de
      368. qīng
      369. xiāng
      370.  
      371. 的桂花,四面八方都彌漫著桂花淡雅的清香,
      372. kuài
      373. de
      374. zài
      375. shù
      376. xià
      377. yóu
      378. zài
      379. tiào
      380. lái
      381. tiào
      382.  
      383. 快樂的玉兔在樹下自由自在地跳來跳去,那一
      384. zhuàng
      385. zhuàng
      386. gāo
      387. wēi
      388. é
      389. de
      390. gōng
      391. diàn
      392. hǎo
      393. xiàng
      394. shì
      395. yòng
      396. jié
      397. bái
      398. de
      399. shuǐ
      400. jīng
      401. chéng
      402. 幢幢高大巍峨的宮殿好像是用潔白的水晶砌成
      403. de
      404.  
      405. zài
      406. zhè
      407.  
      408. diǎn
      409. ér
      410. xiàng
      411. men
      412. de
      413. qiú
      414. dào
      415. chù
      416. dōu
      417. 的。在這里,一點兒也不像我們的地球到處都
      418. màn
      419. zhe
      420. huī
      421. chén
      422.  
      423.  
      424. qiú
      425. shàng
      426. dào
      427. ér
      428. zhǎo
      429. měi
      430. de
      431. 彌漫著灰塵。“地球上到哪兒去找如此美麗的
      432. fāng
      433. ne
      434.  
      435.  
      436. jìn
      437. gǎn
      438. tàn
      439. dào
      440.  
      441. zhè
      442. shí
      443.  
      444. wèi
      445. xiān
      446. chū
      447. 地方呢?”我不禁感嘆道。這時,一位仙女出
      448. xiàn
      449. zài
      450. de
      451. miàn
      452. qián
      453.  
      454. shēn
      455. cǎi
      456. báo
      457. shā
      458.  
      459. hēi
      460. de
      461. zhǎng
      462. 現在我的面前,她身披五彩薄紗,烏黑的長發
      463. gāo
      464. gāo
      465. pán
      466.  
      467. tài
      468. ē
      469.  
      470. qīng
      471. yíng
      472. xiàng
      473. kuǎn
      474. kuǎn
      475. zǒu
      476. 高高盤起,體態婀娜,步覆輕盈地向我款款走
      477. lái
      478.  
      479.  
      480. yuán
      481. lái
      482. shì
      483. cháng
      484. é
      485. jiě
      486. jiě
      487. ya
      488.  
      489.  
      490. yóu
      491. zhēng
      492. zhù
      493. le
      494. 來,“原來是嫦娥姐姐呀!”我不由地怔住了
      495.  
      496.  
      497.  
      498.  
      499. xiǎo
      500. niáng
      501.  
      502. kàn
      503. de
      504. yàng
      505.  
      506. dìng
      507. shì
      508. hěn
      509. xiǎng
      510. kàn
      511.  “小姑娘,看你的樣子,一定是很想去看
      512. kàn
      513. de
      514. yuè
      515. gōng
      516. ba
      517.  
      518. lái
      519.  
      520. lái
      521. dài
      522. cān
      523. guān
      524. cān
      525. guān
      526.  
      527.  
      528. 看我的月宮吧!來,我來帶你去參觀參觀。”
      529. cháng
      530. é
      531. jiě
      532. jiě
      533. xiào
      534. le
      535. xiào
      536.  
      537. 嫦娥姐姐笑了笑。
      538.  
      539.  
      540. shàng
      541.  
      542. zhǐ
      543. zhe
      544. zuò
      545. zuò
      546. xiān
      547. huā
      548. shèng
      549. kāi
      550. de
      551. huā
      552. yuán
      553.  
      554.  一路上,她指著一座座鮮花盛開的花園,
      555. zhuàng
      556. zhuàng
      557. jīn
      558. huī
      559. huáng
      560. de
      561. gōng
      562. diàn
      563.  
      564. xiàng
      565. jiǎng
      566. shù
      567. men
      568. de
      569. měi
      570. 一幢幢金碧輝煌的宮殿,向我講述它們的美麗
      571.  
      572. biān
      573. zǒu
      574. biān
      575. zhuān
      576. xīn
      577. zhì
      578. zhì
      579. tīng
      580. zhe
      581.  
      582. zuì
      583. hòu
      584.  
      585. cháng
      586. é
      587. ,我一邊走一邊專心致志地聽著。最后,嫦娥
      588. jiě
      589. jiě
      590. dài
      591. dào
      592. le
      593.  
      594. tiān
      595. yuán
      596.  
      597.  
      598. hái
      599. méi
      600. yǒu
      601. mài
      602. jìn
      603. yuán
      604. 姐姐把我帶到了“天女園”,我還沒有邁進園
      605.  
      606. yòu
      607. dàn
      608. de
      609. qīng
      610. xiāng
      611. jiù
      612. xiàng
      613. ér
      614. lái
      615.  
      616. 子,一股又一股淡雅的清香就向我撲鼻而來,
      617. shēn
      618. shēn
      619. zhe
      620.  
      621. gǎn
      622. jiào
      623. fèn
      624. wài
      625. xīn
      626. kuàng
      627. shén
      628.  
      629. zǒu
      630. jìn
      631. 我深深地呼吸著,感覺分外地心曠神怡。走進
      632. yuán
      633. nèi
      634.  
      635. yǒu
      636. yòng
      637. de
      638. huā
      639. duǒ
      640. zuò
      641. de
      642. diào
      643. dēng
      644.  
      645. sàn
      646. chū
      647. yán
      648. liù
      649. 園內,有用的花朵做的吊燈,散發出五顏六色
      650. de
      651. guāng
      652. máng
      653.  
      654. yǒu
      655. yòng
      656. bàn
      657. zuò
      658. de
      659. guì
      660. xiǎo
      661. chuáng
      662.  
      663. zài
      664. yuán
      665. zhōng
      666. 的光芒,有用葉瓣做的衣柜和小床,在園子中
      667. yāng
      668.  
      669. yǒu
      670. yòng
      671. dàn
      672. fěn
      673. de
      674. huā
      675. zuò
      676. chéng
      677. de
      678. tiān
      679. chí
      680.  
      681. chí
      682. 央,有一個用淡粉色的荷花做成的天女池,池
      683. zhōng
      684. qīng
      685. liàng
      686. de
      687. quán
      688. shuǐ
      689. juān
      690. juān
      691. liú
      692. tǎng
      693. zhe
      694.  
      695. jīng
      696. tàn
      697. zhe
      698.  
      699. zhāng
      700. 中清亮的泉水涓涓地流淌著,我驚嘆著,張大
      701. le
      702. zuǐ
      703.  
      704. jiǎn
      705. zhí
      706. jiù
      707. kuài
      708. yào
      709. bèi
      710. zhè
      711. de
      712. qiē
      713. dǎo
      714. le
      715.  
      716. zhè
      717. 了嘴,簡直就快要被這里的一切迷倒了,這里
      718. zhēn
      719. měi
      720.  
      721. zhēn
      722. xiǎng
      723. yǒng
      724. yuǎn
      725. liú
      726. zài
      727. zhè
      728. chōng
      729. mǎn
      730. zhe
      731. mèng
      732. huàn
      733. de
      734. fāng
      735.  
      736. zài
      737. 真美,真想永遠留在這充滿著夢幻的地方,再
      738. xiǎng
      739. huí
      740. dào
      741. qiú
      742. ér
      743.  
      744. 也不想回到地球那兒。
      745.  
      746.  
      747. zhè
      748. shí
      749.  
      750. wèi
      751. shēn
      752. chuān
      753. dàn
      754. fěn
      755. shang
      756. de
      757. tiān
      758. xiàng
      759. zǒu
      760.  這時,一位身穿淡粉色衣裳的天女向我走
      761. lái
      762.  
      763. zhī
      764. wéi
      765. shí
      766. me
      767.  
      768. xià
      769. kòng
      770. zhì
      771. le
      772. de
      773. qíng
      774. 來。不知為什么,我一下子控制不了自己的情
      775.  
      776. zhōng
      777. mǎn
      778. shì
      779. bèi
      780. shuō
      781.  
      782.  
      783. wéi
      784. shí
      785. me
      786. zài
      787. xiàng
      788. 緒,語氣中滿是責備地說:“你為什么不再向
      789. qiú
      790. huā
      791. le
      792. ne
      793.  
      794.  
      795. tiān
      796. shāng
      797. xīn
      798. tàn
      799. le
      800. kǒu
      801. ér
      802.  
      803. 地球撒花了呢?”天女傷心地嘆了一口氣兒:
      804.  
      805. qiú
      806. rén
      807. tài
      808. ài
      809. huán
      810. jìng
      811. le
      812.  
      813. men
      814. měi
      815. tiān
      816. dōu
      817. yào
      818. zāo
      819. “地球人太不愛護環境了,他們每天都要糟蹋
      820. shù
      821. wàn
      822. de
      823. huā
      824. duǒ
      825.  
      826. hái
      827. tíng
      828. xiāo
      829. hào
      830.  
      831. làng
      832. fèi
      833. zhe
      834. qiú
      835. 數以萬計的花朵,還不停地消耗、浪費著地球
      836. shàng
      837. de
      838. yuán
      839.  
      840. men
      841. luàn
      842. kǎn
      843. shù
      844.  
      845. liàng
      846. zhì
      847. zào
      848. zhe
      849. 上的資源,他們亂砍樹木,大量制造著垃圾與
      850. rǎn
      851.  
      852. xiàn
      853. zài
      854. de
      855. qiú
      856.  
      857. ràng
      858. men
      859. zài
      860. huā
      861. ne
      862.  
      863.  
      864. 污染。現在的地球,讓我們如何再撒花呢?”
      865. tīng
      866.  
      867. gǎn
      868. jiào
      869. liǎng
      870. liǎn
      871. dàn
      872. de
      873.  
      874. xīn
      875. àn
      876. àn
      877. 我一聽,感覺兩個臉蛋熱乎乎的,心里暗暗地
      878. xiǎng
      879.  
      880. shì
      881. ya
      882.  
      883. cuò
      884. guài
      885. le
      886. tiān
      887.  
      888. zǎi
      889. xiǎng
      890. xiǎng
      891.  
      892. zhè
      893. qiē
      894. 想:是呀!我錯怪了天女,仔細想想,這一切
      895. dōu
      896. shì
      897. men
      898. qiú
      899. rén
      900. de
      901. cuò
      902. ya
      903.  
      904. zài
      905. de
      906. shēn
      907. biān
      908.  
      909. jīng
      910. cháng
      911. 都是我們地球人的錯呀!在我的身邊,經常可
      912. jiàn
      913. dào
      914. suí
      915. chù
      916. luàn
      917. rēng
      918. de
      919.  
      920. méi
      921. yǒu
      922. guān
      923. jǐn
      924. de
      925. shuǐ
      926. lóng
      927. tóu
      928.  
      929. 以見到隨處亂扔的垃圾,沒有關緊的水籠頭,
      930. chē
      931.  
      932.  
      933. fàng
      934. chū
      935. de
      936.  
      937. chòu
      938.  
      939.  
      940. gōng
      941. chǎng
      942. yān
      943. cōng
      944. fàng
      945. chū
      946. 汽車“屁股”放出的“臭屁”,工廠煙囪放出
      947. de
      948. nóng
      949. nóng
      950. de
      951. hēi
      952. yān
      953.  
      954.  
      955. yào
      956. shì
      957. zài
      958. zhè
      959. yàng
      960. huài
      961. xià
      962.  
      963. 的濃濃的黑煙……要是再這樣繼續破壞下去,
      964. men
      965. de
      966. qiú
      967. dìng
      968. huì
      969. biàn
      970. gèng
      971. jiā
      972.  
      973. qiú
      974. rén
      975. zuì
      976. zhōng
      977. 我們的地球一定會變得更加可怕,地球人最終
      978. huì
      979. shī
      980. de
      981. jiā
      982. yuán
      983. de
      984.  
      985. xiǎng
      986. dào
      987. zhè
      988. ér
      989.  
      990. qiē
      991. wèn
      992. 會失去自己的家園的。想到這兒,我急切地問
      993. dào
      994.  
      995.  
      996. hái
      997. yǒu
      998. méi
      999. yǒu
      1000. shí
      1001. me
      1002. jiù
      1003. de
      1004. fāng
      1005. ne
      1006.  
      1007.  
      1008.  
      1009. yǒu
      1010. 道:“那還有沒有什么補救的方法呢?”“有
      1011.  
      1012. zhī
      1013. yào
      1014. qiú
      1015. rén
      1016. zài
      1017. huài
      1018. rán
      1019.  
      1020. qiú
      1021. dìng
      1022. huì
      1023. zhòng
      1024. ,只要地球人不再破壞大自然,地球一定會重
      1025. xīn
      1026. biàn
      1027. měi
      1028. hǎo
      1029. de
      1030.  
      1031.  
      1032. tiān
      1033. cháng
      1034. é
      1035. zhe
      1036. de
      1037. shǒu
      1038. shēng
      1039. 新變得美好的!”天女和嫦娥拉著我的手齊聲
      1040. shuō
      1041.  
      1042. 說。
      1043.  
      1044.  
      1045. zhè
      1046. shí
      1047.  
      1048. cóng
      1049. mèng
      1050. jìng
      1051. zhōng
      1052. xǐng
      1053. lái
      1054.  
      1055. shēn
      1056. qíng
      1057. wàng
      1058. le
      1059. wàng
      1060. chuāng
      1061.  這時,我從夢境中醒來,深情地望了望窗
      1062. wài
      1063. jiǎo
      1064. jié
      1065. de
      1066. míng
      1067. yuè
      1068.  
      1069. dùn
      1070. shí
      1071. gǎn
      1072. jiào
      1073. tiān
      1074. cháng
      1075. é
      1076. shí
      1077. 外皎潔的明月,頓時感覺天女和嫦娥此時似乎
      1078. zhèng
      1079. jìng
      1080. jìng
      1081. zhù
      1082. shì
      1083. zhe
      1084.  
      1085. jiān
      1086. dìng
      1087. xiǎng
      1088.  
      1089. zhǎng
      1090. dìng
      1091. 正靜靜地注視著我。我堅定地想:長大我一定
      1092. yào
      1093. dāng
      1094. yuán
      1095. shī
      1096.  
      1097. gào
      1098. qiú
      1099. shàng
      1100. suǒ
      1101. yǒu
      1102. de
      1103. rén
      1104. men
      1105.  
      1106. zài
      1107. 要當個園藝師,告訴地球上所有的人們,不再
      1108. làng
      1109. fèi
      1110. yuán
      1111.  
      1112. zhǒng
      1113. huā
      1114. zhǒng
      1115. cǎo
      1116. zhǒng
      1117. shù
      1118.  
      1119. jian
      1120. yán
      1121. 浪費資源,一起種花種草種樹,一起建起五顏
      1122. liù
      1123. de
      1124. fáng
      1125.  
      1126. měi
      1127. huà
      1128. men
      1129. de
      1130. jiā
      1131. yuán
      1132.  
      1133. ràng
      1134. men
      1135. de
      1136. tiān
      1137. kōng
      1138. 六色的房子,美化我們的家園,讓我們的天空
      1139. biàn
      1140. gèng
      1141. jiā
      1142. wèi
      1143. lán
      1144.  
      1145. ràng
      1146. men
      1147. de
      1148. kōng
      1149. biàn
      1150. gèng
      1151. jiā
      1152. qīng
      1153. xīn
      1154.  
      1155. 變得更加蔚藍,讓我們的空氣變得更加清新,
      1156. ràng
      1157. men
      1158. de
      1159. zhōu
      1160. yǒng
      1161. yuǎn
      1162. chōng
      1163. mǎn
      1164. le
      1165.  
      1166. ràng
      1167. měi
      1168. de
      1169. chūn
      1170. tiān
      1171. 讓我們的四周永遠充滿了綠色,讓美麗的春天
      1172. yǒng
      1173. yuǎn
      1174. liú
      1175. zài
      1176. rén
      1177. jiān
      1178.  
      1179. 永遠留在人間!
      1180.  
      1181.  
      1182. jiù
      1183. zhè
      1184. yàng
      1185.  
      1186. wéi
      1187. àn
      1188. àn
      1189. xià
      1190. le
      1191. jué
      1192. xīn
      1193.  
      1194.  就這樣,我為自己暗暗下了決心。
        
       無注音版:看月亮
        
        傍晚時分,太陽一寸一寸地落下了山頭,火紅的晚霞映在天邊,好似燃燒的火焰,美麗極了。但不知為什么,最近我很喜歡坐在窗前觀賞明月,好像月亮上有什么金銀珠寶迷住了我,總之,我開始漸漸對月亮情有獨鐘。
        有時,月亮就好像一條彎彎的小船,四周都是用黃金砌成的,在漆黑的夜幕中分外耀眼。一縷輕風吹過臉頰,我緩緩閉上雙眼,頭腦里幻想著自己正坐在那月亮船上,它帶著我遨游美麗的外太空,太空里到處都是神秘的星球,它們看上去形態各異,五顏六色,有叫得出名字的,更多是人類還從未發現過的天外來客呢!我不禁看得愈來愈出神,仿佛身臨其境,心想:宇宙真是神奇啊,真是不看不知道,宇宙真奇妙呀!
        有時,月亮就好像一個神秘的世界,我的小腦瓜又忍不住開始了幻想。我夢見地發現自己飛了起來,身邊到處都是濃濃的云霧,飛了好久,霧變得漸漸稀薄了,啊!原來我來到了美麗的月宮。
        “好漂亮的地方呀!”我情不自禁地贊嘆道。一排排粗壯參天的桂樹上開滿了金黃銀白的桂花,四面八方都彌漫著桂花淡雅的清香,快樂的玉兔在樹下自由自在地跳來跳去,那一幢幢高大巍峨的宮殿好像是用潔白的水晶砌成的。在這里,一點兒也不像我們的地球到處都彌漫著灰塵。“地球上到哪兒去找如此美麗的地方呢?”我不禁感嘆道。這時,一位仙女出現在我的面前,她身披五彩薄紗,烏黑的長發高高盤起,體態婀娜,步覆輕盈地向我款款走來,“原來是嫦娥姐姐呀!”我不由地怔住了。
        “小姑娘,看你的樣子,一定是很想去看看我的月宮吧!來,我來帶你去參觀參觀。”嫦娥姐姐笑了笑。
        一路上,她指著一座座鮮花盛開的花園,一幢幢金碧輝煌的宮殿,向我講述它們的美麗,我一邊走一邊專心致志地聽著。最后,嫦娥姐姐把我帶到了“天女園”,我還沒有邁進園子,一股又一股淡雅的清香就向我撲鼻而來,我深深地呼吸著,感覺分外地心曠神怡。走進園內,有用的花朵做的吊燈,散發出五顏六色的光芒,有用葉瓣做的衣柜和小床,在園子中央,有一個用淡粉色的荷花做成的天女池,池中清亮的泉水涓涓地流淌著,我驚嘆著,張大了嘴,簡直就快要被這里的一切迷倒了,這里真美,真想永遠留在這充滿著夢幻的地方,再也不想回到地球那兒。
        這時,一位身穿淡粉色衣裳的天女向我走來。不知為什么,我一下子控制不了自己的情緒,語氣中滿是責備地說:“你為什么不再向地球撒花了呢?”天女傷心地嘆了一口氣兒:“地球人太不愛護環境了,他們每天都要糟蹋數以萬計的花朵,還不停地消耗、浪費著地球上的資源,他們亂砍樹木,大量制造著垃圾與污染。現在的地球,讓我們如何再撒花呢?”我一聽,感覺兩個臉蛋熱乎乎的,心里暗暗地想:是呀!我錯怪了天女,仔細想想,這一切都是我們地球人的錯呀!在我的身邊,經常可以見到隨處亂扔的垃圾,沒有關緊的水籠頭,汽車“屁股”放出的“臭屁”,工廠煙囪放出的濃濃的黑煙……要是再這樣繼續破壞下去,我們的地球一定會變得更加可怕,地球人最終會失去自己的家園的。想到這兒,我急切地問道:“那還有沒有什么補救的方法呢?”“有,只要地球人不再破壞大自然,地球一定會重新變得美好的!”天女和嫦娥拉著我的手齊聲說。
        這時,我從夢境中醒來,深情地望了望窗外皎潔的明月,頓時感覺天女和嫦娥此時似乎正靜靜地注視著我。我堅定地想:長大我一定要當個園藝師,告訴地球上所有的人們,不再浪費資源,一起種花種草種樹,一起建起五顏六色的房子,美化我們的家園,讓我們的天空變得更加蔚藍,讓我們的空氣變得更加清新,讓我們的四周永遠充滿了綠色,讓美麗的春天永遠留在人間!
        就這樣,我為自己暗暗下了決心。


       小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

       Powered by 小學生作文大全www.sb-uss.com© 2012 www.sb-uss.com Inc.
       Copyright © 2020 12-30 小學生作文大全


       梦幻分分彩 www.beautyincarnate.com:无锡市| www.zhouluopiaoliu.com:通渭县| www.fomrf.org:乐山市| www.1663pj.com:浪卡子县| www.bljrsizuhs.com:防城港市| www.zb677.com:湛江市| www.alphaaidtraining.com:龙门县| www.biz2345.com:仁化县| www.cfdgl.com:平陆县| www.wapgdp.com:光山县| www.oxycodonestore.com:凤阳县| www.newleafbookstore.com:辽宁省| www.zgzsygw.com:沙雅县| www.zsyzl.com:广灵县| www.iikkee.com:来凤县| www.ilmulangka.com:玛曲县| www.izi2.com:湟中县| www.pzbxyx.com:东城区| www.pzbxyx.com:元氏县| www.chaletdemontagne.org:邓州市| www.bulkemailonline.com:新和县| www.bustybarmaid.com:五家渠市| www.2009k.com:纳雍县| www.pmw2bol.com:修武县| www.creantik.com:原平市| www.assamnaukri.com:安龙县| www.chessul.com:习水县| www.szjiaoyuzhan.com:灵宝市| www.voipepoch.com:二手房| www.apexautoleasing.com:昭觉县| www.jsghz.com:团风县| www.hatukafitness.com:鸡东县| www.face53.com:广汉市| www.93b1.com:舟曲县| www.hikatiescarlett.com:曲阜市| www.bvidahealth.com:定边县| www.david-kibble.com:黄山市| www.bdkindustries.com:襄城县| www.fm553.com:卢氏县| www.suqinwood.com:兴义市| www.the-boyan.com:上林县| www.shreesuryawood.com:东莞市| www.zk597.com:云阳县| www.21wangmi.com:盐边县| www.bouge-ton-body.com:衡阳县| www.madebyflek.com:肥东县| www.wwwwmw.com:洞头县| www.biosourcepharm.com:连云港市| www.modernimagelisam.com:洮南市| www.chungcuhanoimoi.net:体育| www.cskxd.com:高邮市| www.486268.com:大邑县| www.kbereg.com:廊坊市| www.snrtyre.com:六盘水市| www.desengulu.com:钟祥市| www.fedormatsko.com:万山特区| www.whagy.com:基隆市| www.lvchuanhuanbao.com:靖江市| www.vincentgrison.com:绥江县| www.hoyins.com:河东区| www.galynka.com:深泽县| www.bobrussellequip.com:青神县| www.pn335.com:武胜县| www.canchec.com:古蔺县| www.assamnaukri.com:灌阳县| www.fjfgg.com:福安市| www.cp8595.com:什邡市| www.tjsj168.com:洞头县| www.thisisbookshelf.com:射阳县| www.ah-zszs.com:报价| www.lts-portal.org:广宁县| www.inspirediversity.com:永丰县| www.nillinternational.com:沙河市| www.carpetgalleryny.com:岑溪市| www.legallois-ycymro.com:乌拉特前旗| www.cp6990.com:长垣县| www.hirfigyelo.com:大足县| www.carakesehatan.com:玛沁县| www.sableridgevillage.com:平定县| www.mfcqk.com:当涂县| www.gdgypvc.com:汝南县| www.bionicandbiomech.com:湄潭县| www.rijiw.com:延津县| www.mowgliden.com:会昌县|