<rt id="6xf8v"></rt>

       <rt id="6xf8v"></rt>
      1. 小學生作文大全 -> 四年級作文 -> 記憶泡泡

       記憶泡泡

      2.  
      3.  
      4. xiàng
      5. xìn
      6.  
      7. zài
      8. měi
      9. rén
      10. de
      11. nǎo
      12. hǎi
      13. zhōng
      14.  
      15. dōu
      16. huì
      17. cáng
      18. zhe
      19.  我相信,在每個人的腦海中,都會藏著一
      20. dōng
      21.  
      22. jiù
      23. shì
      24. pào
      25. pào
      26.  
      27. 個東西,它就是記憶泡泡。
      28.  
      29.  
      30. yǒu
      31. pào
      32. pào
      33.  
      34.  我也有個記憶泡泡。
      35.  
      36.  
      37. hái
      38.  
      39. zài
      40.    
      41. suì
      42. de
      43. shí
      44. hòu
      45.  
      46. lǎo
      47. lǎo
      48. shì
      49. le
      50.  
      51.  我還記得,在我3歲的時候,姥姥去世了。
      52. lǎo
      53. lǎo
      54. hěn
      55. téng
      56. ài
      57.  
      58. jiù
      59. xiàng
      60. bǎo
      61. guì
      62. de
      63. zhēn
      64. zhū
      65.  
      66. bèi
      67. 姥姥很疼愛我,我就像一顆寶貴的珍珠,被她
      68. pěng
      69. zài
      70. shǒu
      71. xīn
      72.  
      73. lǎo
      74. lǎo
      75. ài
      76. jiù
      77. xiàng
      78. ài
      79. de
      80. yàng
      81.  
      82. 捧在手心里。姥姥愛我就像愛我的媽媽一樣,
      83. wéi
      84. chuān
      85.  
      86. gěi
      87. zhǔ
      88. fàn
      89.  
      90. gěi
      91. jiǎng
      92. shì
      93.  
      94. yǒu
      95. 她為我穿衣服,給我煮稀飯,給我講故事,有
      96. shí
      97. hái
      98. jiǎng
      99. xiē
      100. xiào
      101. huà
      102. lái
      103. dòu
      104.  
      105. měi
      106. xiào
      107.  
      108. jiù
      109. 時還講一些笑話來逗樂我。每次我一笑,她就
      110. ài
      111. bào
      112.  
      113. mǎn
      114. shì
      115. zhòu
      116. wén
      117. de
      118. shuāng
      119. yǎn
      120.  
      121. duì
      122. 慈愛地把我抱起,瞇起已滿是皺紋的雙眼,對
      123. wēi
      124. xiào
      125. zhe
      126. shuō
      127.  
      128.  
      129.  
      130. xīn
      131. xīn
      132. hǎo
      133. kāi
      134. xīn
      135. ya
      136.  
      137.  
      138.  
      139.  
      140. 我微笑著說:“呵呵!昕昕好開心呀!”……
      141.  
      142.  
      143. shì
      144.  
      145. lǎo
      146. lǎo
      147. què
      148. shàng
      149. le
      150. yǎn
      151. jīng
      152.  
      153. bái
      154. de
      155. chuáng
      156. dān
      157. jiāng
      158.  可是,姥姥卻閉上了眼睛,白色的床單將
      159. shòu
      160. ruò
      161. de
      162. shēn
      163. gài
      164. shàng
      165. le
      166.  
      167. zài
      168. méi
      169. yǒu
      170. jiāng
      171. bào
      172.  
      173. 她瘦弱的身軀蓋上了,她再也沒有將我抱起,
      174. méi
      175. néng
      176. gěi
      177. chuān
      178.  
      179. jiǎng
      180. shì
      181.  
      182. zhè
      183. pào
      184. pào
      185. 也沒能給我穿衣服、講故事,這個記憶泡泡也
      186. hǎo
      187. xiàng
      188. zài
      189. shí
      190. jiān
      191.  
      192. le
      193.  
      194. cán
      195. suì
      196. de
      197. pào
      198. pào
      199. shuǐ
      200. pǎo
      201. 好像在那個時間里,破了,它殘碎的泡泡水跑
      202. dào
      203. le
      204. de
      205. yǎn
      206. jīng
      207.  
      208. róu
      209. róu
      210. yǎn
      211. jīng
      212.  
      213. lèi
      214. shuǐ
      215. zhī
      216. jiào
      217. 到了我的眼睛里,我揉揉眼睛,淚水不知不覺
      218. liú
      219. le
      220. xià
      221. lái
      222.  
      223.  
      224. 地流了下來……
      225.  
      226.  
      227. yǒu
      228. pào
      229. pào
      230.  
      231.  我也有個記憶泡泡。
      232.  
      233.  
      234. xiǎo
      235. shí
      236. hòu
      237.  
      238. yǒu
      239.  
      240. gěi
      241. mǎi
      242. le
      243.  小時候,記得有一次,媽媽給我買了一個
      244.                
      245. māo
      246. de
      247. qīng
      248. qiú
      249.  
      250. huān
      251. le
      252.  
      253. zhè
      254. qiú
      255. xiàng
      256. ài
      257. kitty貓的氫氣球,我可喜歡了,這個氣球像個可愛
      258. de
      259. ài
      260. xīn
      261.  
      262. shàng
      263. miàn
      264. jǐn
      265. yǒu
      266. huān
      267. de
      268. àn
      269.  
      270. yǒu
      271. 的愛心,上面不僅有我喜歡的圖案,也有我喜
      272. huān
      273. de
      274. yán
      275.  
      276.  
      277. fěn
      278. hóng
      279.  
      280. bào
      281. zhe
      282. zhè
      283. qiú
      284.  
      285. kāi
      286. xīn
      287. 歡的顏色――粉紅色,抱著這個氣球,我開心
      288. bèng
      289. lái
      290. bèng
      291.  
      292. jiàn
      293. dào
      294. bié
      295. rén
      296. jiù
      297. huì
      298. zài
      299. men
      300. yǎn
      301. qián
      302. xiǎn
      303. bǎi
      304. xiǎn
      305. 地蹦來蹦去,見到別人就會在他們眼前顯擺顯
      306. bǎi
      307.  
      308. zhēn
      309. shì
      310. ài
      311. shì
      312. shǒu
      313.  
      314. qīng
      315. qīng
      316. qiú
      317. xiàn
      318. chán
      319. rào
      320. 擺,真是愛不釋手。媽媽輕輕地把氣球線纏繞
      321. zài
      322. de
      323. zhǐ
      324. tóu
      325. shàng
      326.  
      327. hái
      328. le
      329. jié
      330.  
      331. qīng
      332. qiú
      333. suí
      334. zhe
      335. fēng
      336. ér
      337. 在我的指頭上,還打了個結。氫氣球隨著風兒
      338. yáo
      339. lái
      340. yáo
      341.  
      342. xiàng
      343. xiǎo
      344. táo
      345. bāo
      346. yàng
      347. ài
      348. le
      349.  
      350. xiàng
      351. 搖來搖去,像個小淘氣包一樣可愛極了,我像
      352. zhī
      353. kuài
      354. huó
      355. de
      356. xiǎo
      357.  
      358. dōng
      359. pǎo
      360. pǎo
      361. tiào
      362. tiào
      363.  
      364. zhè
      365. shí
      366.  
      367. shéng
      368. 一只快活的小兔子,東跑跑西跳跳。這時,繩
      369. xiǎo
      370. xīn
      371.  
      372. pēng
      373.  
      374. duàn
      375. le
      376.  
      377. ài
      378. de
      379. qīng
      380. qiú
      381. tuō
      382. 子一不小心“砰”地斷了,可愛的氫氣球脫離
      383. le
      384. de
      385. shǒu
      386. zhǐ
      387.  
      388. jiàn
      389. jiàn
      390. xiàng
      391. guǎng
      392. kuò
      393. de
      394. lán
      395. tiān
      396. fēi
      397.  
      398. wàng
      399. zhe
      400. 了我的手指,漸漸向廣闊的藍天飛去。我望著
      401. tiān
      402. kōng
      403.  
      404. kàn
      405. zhe
      406. qiú
      407. yuè
      408. fēi
      409. yuè
      410. yuǎn
      411.  
      412. xià
      413. le
      414. 天空,看著氣球越飛越遠,急得一下子哭了起
      415. lái
      416.  
      417.  
      418. qiú
      419. pǎo
      420. le
      421.  
      422. qiú
      423. pǎo
      424. le
      425.  
      426.  
      427. xiào
      428. zhe
      429. 來“媽媽,氣球跑了,氣球跑了!”媽媽笑著
      430. shuō
      431.  
      432.  
      433. méi
      434. guān
      435.  
      436. zài
      437. gěi
      438. mǎi
      439. jiù
      440. shì
      441. le
      442.  
      443.  
      444. 說:“沒關系,我再給你買一個就是了。”
      445.  
      446.  
      447. jīn
      448.  
      449. dāng
      450. kàn
      451. dào
      452. xiǎo
      453. péng
      454. yǒu
      455. de
      456. shǒu
      457. shàng
      458. zhe
      459. qīng
      460. qiú
      461.  如今,當我看到小朋友的手上拿著氫氣球
      462. de
      463. shí
      464. hòu
      465.  
      466. jiù
      467. huì
      468. xiǎng
      469. zhè
      470. jiàn
      471. shì
      472.  
      473. zhī
      474. guò
      475. huì
      476. zài
      477. 的時候,我就會想起這件事,只不過我不會再
      478. xiàng
      479. qián
      480. me
      481. shāng
      482. xīn
      483.  
      484. yīn
      485. wéi
      486. míng
      487. bái
      488. le
      489.  
      490. měi
      491. de
      492. qiú
      493. 像以前那么傷心。因為我明白了,美麗的氣球
      494. duō
      495. xiàng
      496. men
      497. měi
      498. de
      499. mèng
      500. xiǎng
      501.  
      502. zhī
      503. yǒu
      504. fàng
      505. fēi
      506. le
      507. mèng
      508. xiǎng
      509.  
      510. men
      511. 多像我們美麗的夢想,只有放飛了夢想,我們
      512. cái
      513. néng
      514. gòu
      515. yǒu
      516. biāo
      517.  
      518. zhī
      519. yǒu
      520. yǒu
      521. le
      522. biāo
      523.  
      524. men
      525. 才能夠有一個目標,只有有了一個目標,我們
      526. cái
      527. néng
      528. fèn
      529. dòu
      530.  
      531. ràng
      532. mèng
      533. xiǎng
      534. huà
      535. chéng
      536. xiàn
      537. shí
      538.  
      539. 才能努力奮斗,讓夢想化成現實。
      540.  
      541.  
      542. hái
      543. yǒu
      544. pào
      545. pào
      546.  
      547.  我還有一個記憶泡泡。
      548.  
      549.  
      550. měi
      551. dāng
      552. yóu
      553. yuán
      554. jiān
      555. ér
      556. guò
      557. shí
      558.  
      559. jiù
      560. huì
      561. huí
      562.  每當我與游樂園擦肩而過時,我就會回憶
      563. de
      564. tóng
      565. nián
      566.  
      567. shí
      568. hái
      569. méi
      570. yǒu
      571. bèi
      572. chén
      573. zhòng
      574. de
      575. shū
      576. bāo
      577.  
      578. 起我的童年。那時我還沒有背起沉重的書包,
      579. méi
      580. yǒu
      581. tiāo
      582. xué
      583. de
      584. dān
      585.  
      586. ér
      587. shì
      588. xiàng
      589. xiǎo
      590. niǎo
      591. yàng
      592. yōu
      593. 沒有挑起學習的擔子,而是像小鳥一樣無憂無
      594.  
      595. zhěng
      596. tiān
      597. dōu
      598. chén
      599. jìn
      600. zài
      601. chī
      602. wán
      603.  
      604. ér
      605. xiàn
      606. zài
      607. de
      608. 慮,整天都沉浸在吃喝玩樂里,而現在的我已
      609. jīng
      610. yǒng
      611. yuǎn
      612. gào
      613. bié
      614. le
      615. yóu
      616. kuài
      617. de
      618. shí
      619. guāng
      620.  
      621. kāi
      622. shǐ
      623. bèi
      624. zhe
      625. chén
      626. 經永遠告別了那自由快樂的時光,開始背著沉
      627. diàn
      628. diàn
      629. de
      630. shū
      631. bāo
      632. xiàng
      633. xué
      634. xiào
      635. zǒu
      636.  
      637. fēng
      638. kuáng
      639. gǎn
      640. zuò
      641.  
      642. xiǎng
      643. 甸甸的書包向學校走去,瘋狂地趕作業。我想
      644.  
      645. shuí
      646. dōu
      647. xiǎng
      648. guò
      649. xìng
      650. qīng
      651. sōng
      652. de
      653.  
      654. shuí
      655. dōu
      656. huái
      657. niàn
      658. de
      659. ,誰都想過幸福輕松的日子,誰都懷念自己的
      660. tóng
      661. nián
      662.  
      663. zài
      664. huā
      665. cóng
      666. zhōng
      667. zhuī
      668. gǎn
      669. dié
      670.  
      671. zài
      672. cōng
      673. cōng
      674. de
      675. shù
      676. 童年:在花叢中追趕蝴蝶,在郁郁蔥蔥的大樹
      677. xià
      678. zhǎo
      679. bǎn
      680.  
      681. gēn
      682. shù
      683. zhī
      684. wán
      685. guò
      686. jiā
      687. jiā
      688.  
      689. zài
      690. lán
      691. lán
      692. de
      693. 下找幾個木板、幾根樹枝玩過家家,在藍藍的
      694. tiān
      695. kōng
      696. xià
      697. wán
      698. zhuō
      699. cáng
      700.  
      701.  
      702. shì
      703. xiàn
      704. zài
      705.  
      706. zhī
      707. jiào
      708. hěn
      709. lèi
      710. 天空下玩捉迷藏……可是現在,我只覺得很累
      711.  
      712. hěn
      713. lèi
      714.  
      715.  
      716. ,很累……
      717.  
      718.  
      719. rán
      720. ér
      721. huà
      722. shuō
      723. hǎo
      724.  
      725. fèn
      726. gēng
      727. yún
      728.  
      729. fèn
      730. shōu
      731. huò
      732.  
      733.  然而俗話說得好:一份耕耘,一份收獲,
      734. zhī
      735. yǒu
      736. chī
      737. zhōng
      738.  
      739. fāng
      740. wéi
      741. rén
      742. shàng
      743. rén
      744.  
      745. suī
      746. rán
      747. xiàn
      748. zài
      749. xué
      750. 只有吃得苦中苦,方為人上人。雖然現在學習
      751. shì
      752. hěn
      753. jiān
      754. de
      755.  
      756. dàn
      757. dāng
      758. shōu
      759. huò
      760. chéng
      761. gōng
      762. de
      763. guǒ
      764. shí
      765. de
      766. 是很艱苦的,但當我收獲成功的果實的那一刻
      767.  
      768. de
      769. xīn
      770. shì
      771. tián
      772. tián
      773. de
      774.  
      775. jìn
      776. gǎn
      777. kǎi
      778.  
      779. qiē
      780. de
      781. xīn
      782. ,我的心是甜甜的,我不禁感慨:一切的辛苦
      783. chū
      784. dōu
      785. shì
      786. zhí
      787. de
      788.  
      789. 與付出都是值得的!
      790.  
      791.  
      792. měi
      793. rén
      794. dōu
      795. yǒu
      796. pào
      797. pào
      798.  
      799. níng
      800. jié
      801. zhe
      802. duì
      803. shēng
      804. huó
      805.  每個人都有記憶泡泡,它凝結著你對生活
      806. de
      807.  
      808. zhè
      809. yǒu
      810. men
      811. de
      812. huān
      813. shēng
      814. xiào
      815. huà
      816.  
      817. yǒu
      818. men
      819. shāng
      820. 的記憶,這里有我們的歡聲笑話,也有我們傷
      821. xīn
      822. de
      823. yǎn
      824. lèi
      825.  
      826. zhè
      827. hái
      828. xiě
      829. xià
      830. le
      831. men
      832. chéng
      833. zhǎng
      834. de
      835. diǎn
      836. diǎn
      837. 心的眼淚,這里還寫下了我們成長的點點滴滴
      838.  
      839. hái
      840. yǒu
      841. chéng
      842. gōng
      843. shí
      844. de
      845. yuè
      846.  
      847. shī
      848. bài
      849. shí
      850. de
      851. něi
      852.  
      853.  
      854. ,還有成功時的喜悅,以及失敗時的氣餒……
      855. zhī
      856. yào
      857. xīn
      858. liú
      859. de
      860. shēng
      861. huó
      862.  
      863. pào
      864. pào
      865. jiù
      866. huì
      867. 只要你細心地留意自己的生活,記憶泡泡就會
      868. chù
      869. zài
      870.  
      871. 無處不在。
        
       無注音版:記憶泡泡
        
        我相信,在每個人的腦海中,都會藏著一個東西,它就是記憶泡泡。
        我也有個記憶泡泡。
        我還記得,在我3歲的時候,姥姥去世了。姥姥很疼愛我,我就像一顆寶貴的珍珠,被她捧在手心里。姥姥愛我就像愛我的媽媽一樣,她為我穿衣服,給我煮稀飯,給我講故事,有時還講一些笑話來逗樂我。每次我一笑,她就慈愛地把我抱起,瞇起已滿是皺紋的雙眼,對我微笑著說:“呵呵!昕昕好開心呀!”……
        可是,姥姥卻閉上了眼睛,白色的床單將她瘦弱的身軀蓋上了,她再也沒有將我抱起,也沒能給我穿衣服、講故事,這個記憶泡泡也好像在那個時間里,破了,它殘碎的泡泡水跑到了我的眼睛里,我揉揉眼睛,淚水不知不覺地流了下來……
        我也有個記憶泡泡。
        小時候,記得有一次,媽媽給我買了一個kitty貓的氫氣球,我可喜歡了,這個氣球像個可愛的愛心,上面不僅有我喜歡的圖案,也有我喜歡的顏色――粉紅色,抱著這個氣球,我開心地蹦來蹦去,見到別人就會在他們眼前顯擺顯擺,真是愛不釋手。媽媽輕輕地把氣球線纏繞在我的指頭上,還打了個結。氫氣球隨著風兒搖來搖去,像個小淘氣包一樣可愛極了,我像一只快活的小兔子,東跑跑西跳跳。這時,繩子一不小心“砰”地斷了,可愛的氫氣球脫離了我的手指,漸漸向廣闊的藍天飛去。我望著天空,看著氣球越飛越遠,急得一下子哭了起來“媽媽,氣球跑了,氣球跑了!”媽媽笑著說:“沒關系,我再給你買一個就是了。”
        如今,當我看到小朋友的手上拿著氫氣球的時候,我就會想起這件事,只不過我不會再像以前那么傷心。因為我明白了,美麗的氣球多像我們美麗的夢想,只有放飛了夢想,我們才能夠有一個目標,只有有了一個目標,我們才能努力奮斗,讓夢想化成現實。
        我還有一個記憶泡泡。
        每當我與游樂園擦肩而過時,我就會回憶起我的童年。那時我還沒有背起沉重的書包,沒有挑起學習的擔子,而是像小鳥一樣無憂無慮,整天都沉浸在吃喝玩樂里,而現在的我已經永遠告別了那自由快樂的時光,開始背著沉甸甸的書包向學校走去,瘋狂地趕作業。我想,誰都想過幸福輕松的日子,誰都懷念自己的童年:在花叢中追趕蝴蝶,在郁郁蔥蔥的大樹下找幾個木板、幾根樹枝玩過家家,在藍藍的天空下玩捉迷藏……可是現在,我只覺得很累,很累……
        然而俗話說得好:一份耕耘,一份收獲,只有吃得苦中苦,方為人上人。雖然現在學習是很艱苦的,但當我收獲成功的果實的那一刻,我的心是甜甜的,我不禁感慨:一切的辛苦與付出都是值得的!
        每個人都有記憶泡泡,它凝結著你對生活的記憶,這里有我們的歡聲笑話,也有我們傷心的眼淚,這里還寫下了我們成長的點點滴滴,還有成功時的喜悅,以及失敗時的氣餒……只要你細心地留意自己的生活,記憶泡泡就會無處不在。


       小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

       Powered by 小學生作文大全www.sb-uss.com© 2012 www.sb-uss.com Inc.
       Copyright © 2020 12-30 小學生作文大全


       梦幻分分彩 www.siamcornerthaikitchen.com:太谷县| www.marcandreboivin.com:壤塘县| www.x1900.com:绥化市| www.ecanvs.com:灵山县| www.mhcoelho.com:固始县| www.fzjiulong.com:柘城县| www.qizhenguo.com:吉安县| www.healtheworldtour.org:扶沟县| www.lixiaoqiu.com:肥东县| www.taoyuangarden.com:定兴县| www.nbtbf.com:青川县| www.ermanufacture.com:凉城县| www.liwreo.com:遂宁市| www.testsite02.com:尼勒克县| www.midtownmt.com:当阳市| www.azzurroscipioni.com:南华县| www.xmtwzh.com:兴隆县| www.sci-papers.org:界首市| www.pieelectronics.com:富顺县| www.consumsostenible.com:沙河市| www.fanpz.com:新宾| www.myoldagehome.com:阿瓦提县| www.nation-wide-building.com:宿迁市| www.beijingshengbo.com:崇信县| www.ltswordpress.com:綦江县| www.findnewyorkclubs.com:石棉县| www.pengxing18.com:重庆市| www.yuanquanfeiye.com:吉首市| www.acssecuritygroup.com:黎川县| www.7mbct.com:保山市| www.jasa228.com:淳安县| www.berthonkravtsova.com:米泉市| www.supplementpricing.com:都安| www.jl095.com:高阳县| www.desmohio.com:团风县| www.desarmamexico.org:鄯善县| www.boutiquenergizhotel.com:珲春市| www.saftlaw.com:南城县| www.workwithskeleton.com:永昌县| www.afterindia.com:芮城县| www.friesenabmeyer.com:东源县| www.tswtchkviii.net:黑水县| www.niaz711.com:治县。| www.xinsss777.com:永修县| www.uclubct.com:长子县| www.d0ob.com:彭州市| www.bookingcomuk.com:新蔡县| www.pairtrip.com:西城区| www.yhbshop.com:和静县| www.dma-chap8.com:措美县| www.bcsvolleyball.com:申扎县| www.21wangmi.com:额尔古纳市| www.tl0553.com:仁化县| www.qhzxz.com:凌源市| www.7vui.com:鹿邑县| www.itbruce.com:和林格尔县| www.guggamugga.com:汝城县| www.pret-pas-cher.com:苍山县| www.betonaburi.com:义马市| www.ethanfish.com:剑川县| www.yingjun888.com:宝坻区| www.lxgggs.com:黑山县| www.wwwableton.com:兰考县| www.modernmosesclothingcompany.com:隆化县| www.schmitzfinefood.com:乐亭县| www.wedding-invites.net:白山市| www.barnfrog.com:禄劝| www.cp3989.com:仁怀市| www.vuaxedien.com:永春县| www.pa-secret.com:静海县| www.69k96.com:车险| www.hg84678.com:北碚区| www.quizlanka.com:齐齐哈尔市| www.beyond-destiny.com:诸城市| www.poeticasvisuais.com:古交市| www.cp9220.com:海南省| www.paperswall.net:新闻| www.valsogtc.com:包头市| www.minamihompi.com:光山县| www.bichengdecoration.com:太仆寺旗| www.847602.com:洪泽县| www.0459d.com:大宁县| www.74li.com:佛学| www.cqwjwz.com:宝鸡市|